Telsiz Haberleşme Sistemleri

Ticari ve sosyal hayatın gelişmesi, özellikle şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun artması ile güvenli ve etkin bir haberleşmenin önemi her geçen gün artmaya başlamıştır. Haberleşme, ticaret, sağlık, eğitim, genel hizmetler ve güvenlik gibi alanlarda vazgeçilmez bir şekilde yerini almaya başlamıştır. Telsiz Haberleşmesi, yalnızca haberleşme gereksiniminin artmasına paralel olarak değil aynı zamanda gezginlik özelliğinden ötürü tercih edilmekte ve hızla gelişmektedir. Bu gelişme telsiz kullanıcı sayısının artmasının ya da frekans spektrumunun kullanımının gözlenmesiyle anlaşılabilir.

ALTYAPI ANALİZİ, TEKNİK ALTYAPI,
MİMARİ YAPI VE KONFİGÜRASYON
OLUŞTURMA HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
BAKIM VE ONARIM
HİZMETLERİ
SAHADA GERÇEKLEŞTİRİLEN
KURULUM HİZMETLERİ
KAPSAMA ALANI VE FREKANS
PLANLAMA HİZMETLERİ

Diğer faaliyet alanlarımız için