Mekânsal Adres Kayıt Sistemi – MAKS

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin çoğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi” (MAKS) başlatılmıştır.

MAKS projesi (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi), AKS’da mevcut olan metinsel bazlı adres kayıtlarının günümüzde çok ihtiyaç duyulan mekânsal formata dönüştürülerek ve CBS verisiyle zenginleştirilerek üretilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İlk pilot uygulamaya, 2014 yılında başlanmış olup, 5 il’in 144 yetkili idare verilerini içerecek şekilde planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Mevcut proje ile de pilot proje’nin genişletilmesi kapsamında Türkiye’nin kalan 76 il verilerinin toplanması ve üretilmesi hedeflenmiştir.
MAKS projesi Nüfus ve Vadandaşlık İleri Genel Müdürlüğü yetkisinde geliştirilmekte olup projenin faydaları aşağıda sıralanmıştır:

 • Ülke genelinde kullanılacak adres standardının oluşturulması,
 • Mevcut AKS verilerine mekânsal boyut kazandırılması,
 • Kayıtların güvenliğini ve gizliliğini sağlaması,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılan adres bilgilerinin mekânsal boyutta elektronik ortamda paylaşılması,
 • Oluşturulan altyapı ve vatandaşların adrese dayalı hizmetlere hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmesi.

E-Devlet altyapısına önemli bir altlık teşkil etmesi ve ulusal güvenlik içeren bilgilerin paylaşılması açısından MAKS sistemi Türkiye Cumhuriyeti tarhinin en önemli projelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

ASELSAN’ın proje kapsamında gerçekleştireceği çalışma ile, tüm yetkili idareler adrese dayalı hizmetlerini daha kolay, hızlı ve güvenli sağlayabilecektir. Adres kayıt hizmetlerinin bu şekilde modernizasyonu sayesinde bürokrasinin azaltılmasına ve daha da önemlisi özellikle acil durumlarda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacı olan mekânsal konum istatistikleri ve analizlerinin daha iyi yapılmasına imkân sağlanacaktır.

Sahası biten 5 ilimiz bulunmaktadır;

 • Bingöl
 • Hakkari
 • Iğdır
 • Kilis
 • Tunceli

2019 yılı itibariyle 12 yeni ile başlamış bulunmaktayız.

 • BALIKESİR
 • DENİZLİ
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • MANİSA
 • TEKİRDAĞ
 • MERSİN
 • SİVAS
 • ERZİNCAN
 • RİZE
 • GÜMÜŞHANE
 • GİRESUN

Aktif 26 il ile çalışmalarımız sürmekte olup il sıralamamız şu şekildedir.

İL                                            Başlangıç            Bitiş

ADANA 1.06.2018 12.09.2019
ADIYAMAN 1.09.2018 20.08.2019
AĞRI 1.04.2018 1.10.2019
ANKARA 1.07.2018
ARDAHAN 1.04.2018 15.08.2019
ARTVİN 1.04.2018 22.07.2019
BATMAN 1.05.2018 15.06.2019
BİNGÖL 1.05.2018 26.3.2019
BİTLİS 1.06.2018 1.06.2019
DİYARBAKIR 1.04.2018 30.07.2019
ERZURUM 1.05.2018 10.08.2019
HAKKARİ 1.05.2018 26.03.2019
HATAY 1.09.2018 30.09.2019
IĞDIR 1.05.2018 26.03.2019
KAHRAMANMARAŞ 1.08.2018 30.11.2019
KARS 1.04.2018 30.06.2019
KİLİS 1.08.2018 26.03.2019
MALATYA 1.04.2018 10.09.2019
MARDİN 1.04.2018 1.09.2019
MUŞ 1.04.2018 1.08.2019
OSMANİYE 1.09.2018 30.09.2019
SİİRT 1.05.2018 1.05.2019
ŞANLIURFA 1.05.2018 1.12.2019
ŞIRNAK 1.07.2018 28.06.2019
TRABZON 1.05.2018 30.07.2019
TUNCELİ 1.05.2018 26.03.2019
VAN 1.04.2018 01.11.2019

 

Başaran İleri Teknoloji Ürünleri’ne ait bu proje için 152 araç bulunmaktadır.