Human resources personal audit CRM and assessment center concept - recruiter select employee (or team leader) represented by icon on futuristic tablet. Wide composition office in background.

Kariyer

Teknoloji alanında emin ve hızlı adımlarla ilerleyen Başaran İleri Teknoloji ailesi olarak, şirketin ana sermayesini oluşturan insan kaynağına yatırımı ön planda tutarak, personellerimizin iş tatminini, eğitimini ve gelişimini kendimize politika etmekteyiz.

Ailemizi geleceğe taşıyacak, şirket değerlerimize sahip, gelişime açık kişileri bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun departmanlara kazandırarak, nitelikli iş gücünü arttırmayı hedeflemekteyiz.

​​​​​​​Eğitim ve gelişim faaliyetlerinde, çalışanlarımızın doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmaları için destek sağlayarak iş hedeflerine ve bireylere bilgi, beceri ve yetkinlik katmaya yardımcı olmak hedeflenmektedir.
Bu hedefimiz  çizgisinde çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını en ince detayına kadar inceleyip, tespit ettiğimiz konularda gerekli eğitim verilmektedir.

Çalışan personelimizin performansları, yıl boyunca bağlı bulundukları birim yöneticileri tarafından izlenerek yıl sonunda yapılan değerlendirmeler sayesinde çalışanlarımızın performansı ve şirket hedeflerine bağlı olarak kişisel gelişimleri tespit edilmektedir..

Bizimle çalışmak isteyen adayların Başaran İleri Teknoloji ‘İnsan Kaynakları’ biriminden iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvurular web sitesi üzerinden alınmamaktadır.